Đất đắp K95, K98

Đất đắp K95, K98

Đất đắp K95, K98

3 Yêu cầu đối với vật liệu cấp phối thiên nhiên
3.1 Vật liệu cấp phối thiên nhiên ở đây được hiểu là một hỗn hợp dạng hạt co sẵn trong tự nhiên theo nguyên lý cấp phối, (hạn chế thấp nhất việc gia công nghiền).
3.2 Trong trường hợp sử dụng vật liệu cấp phối thiên nhiên làm lớp mặt của mặt đường loại B1, B2 thì trên lớp mặt này phải rải lớp bảo vệ bằng cát sạn có kích cỡ 3-5 mm.
3.3 Thành phần hạt: thí nghiệm theo TCVN 7572-2:2006. Thành phần hạt của vật liệu cấp phối thiên nhiên phải nằm trong vùng giới hạn của đường bao cấp phối quy định ở Bảng 1.

Bảng 1 - Yêu cầu về thành phần hạt của vật liệu cấp phối thiên nhiên

Loại cấp phối Lượng lọt qua sàng (sàng mắt vuông), % khối lượng
50 mm 25 mm 9,5 mm 4,75 mm 2,0 mm 0,425 mm 0,075 mm
A 100 - 30-65 25-55 15-40 8-20 2-8
B 100 75-95 40-75 30-60 20-45 15-30 5-20
C - 100 50-85 35-65 25-50 15-30 5-15
D - 100 60-100 50-85 40-70 25-45 2-50
3.4 Các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu: các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu cấp phối thiên nhiên được quy định tại Bảng 2
Bảng 2 – Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu vật liệu cấp phối thiên nhiên
Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử
Móng dưới loại A1 Móng trên loại A2 Móng dưới loại A2 Móng dưới loại B1, B2 Mặt loại B1, B2 gia cố lề
 1. Loại cấp phối sử dụng A, B, C A, B, C A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D  
 2. Giới hạn chảy LL % < 35 < 25 < 35 < 35 < 35 TCVN 4197-1995
 3. Chỉ số dẻo PI % < 6 < 6 < 6 < 12 Từ 9-12 TCVN 4197-1995
 4. CBR % > 30 > 80 > 30 > 30 > 30 TCN 332-06
 5. Los Angeles, LA % < 35 < 35 < 50 < 50 < 50 TCVN 7572-12: 2006
 6. Tỷ lệ lọt qua sàng < 0,67 < 0,67 < 0,67 Không < 0,67 TCVN 7572-12: 2006
 - Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande. Sử dụng phần hạt nhỏ lọt qua sàng lưới mắt vuông kích cỡ 0,425 mm để thử  nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo.
 - CBR được xác định với độ chặt đầm nén bằng 98% độ chặt đầm nén cải tiến theo phương pháp D, ngâm mẫu 96 giờ theo tiêu chuẩn  22TCN 346-06

3.5 Cấp phối thiên nhiên không được có bã thực vật và sét cục
3.6 Khi vật liệu cấp phối thiên nhiên khai thác ra mà không đạt các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Bảng 1 và Bảng 2 thì phải cải thiện và lựa chọn biện pháp cải thiện sao cho thích hợp. Thường sử dụng các biện pháp cải thiện sau:
- Khi thành phần hạt nhỏ hơn hoặc bằng 2mm vượt quá giới hạn cho phép, phải sàng lọc bỏ bớt.
- Khi thành phần cấp phối thiếu cỡ hạt lớn hơn hoặc bằng 4.75 mm, phải trộn thêm đá dăm hoặc sỏi cuội.
- Khi chỉ số dẻo lớn, phải trộn thêm một tỷ lệ cát hạt nhỏ hoặc trộn thêm vôi.
- Khi dùng cấp phối sông, suối không đạt chỉ số dẻo thì phải trộn thêm một tỷ lệ đất sét.
- Khi có những hạt cốt liệu > 50mm thì phải sàng loại bỏ hoặc nghiền vỡ chúng để lọt qua sàng 50 mm.

 Từ khóa: sản xuất

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây